Ze Života farnosti

Lidové misie - Kostelany n. Moravou 28.4.-6.5.2012

Dobrý dojem v nás zanechaly misie v této farnosti, pěkné přijetí lidmi, dobrá spolupráce s místním duchovní správcem P. Josefem Rýznarem a solidní účast lidí na misiích. Společenství věřících tu má stále jakýsi dobrý základ i když život v rodinách vypadá často různě a odpad od praktikování křesťanského způsobu života je vidět i zde. Udržet si živou víru je dnes problém pro mnoho lidí v naší republice.

Proto se vydáváme na tzv. lidové misie do našich farností a ve vlastních řadách se s Boží pomocí snažíme posílit to, co je slabé, uzdravit, co je nemocné a upevnit, co je dobré. A jestli se nám to v Kostelanech alespoň trochu podařilo?

To už musí říci ti, kdo se misií účastnili:)

Průběh lidových misií přibližuje následná malá statistika


Pozn.: Zprávu je třeba chápat jako osobní svědectví misionářů, ne jako celkové hodnocení farnosti.

Tasovice, 14.5.2012

P. Jiří Šindelář, CSsR

info@lidovemisie.cz