Výuka náboženství

Výuku náboženství vyučuje: Mgr.Josef Rýznar a Paní Irena Mančíková

Výuka probíhá v budově mateřské školy v Kostelanech:

1. a 2. třída - v pátek

3. třída - čtvrtek od 14:15 do 15:00 hod.

4. třída - čtvrtek od 15:00 do 15:45 hod.