Modlitby matek

HNUTÍ MODLITEB MATEK (MM) .

Scházíme se pravidelně každou středu od 20h ve farním kostele. Maminky se společně modlí za své děti, rodiny. Setkání má svůj základní řád a modlíme se modlitby podle brožurky MM. Nejprve žádáme Ducha Svatého o vedení v modlitbě, poté je modlitba za ochranu a o spojení s ostatními skupinkami matek…, takto připraveny si přečteme Boží Slovo. Bohu odevzdáváme své děti , symbolicky tak, že máme misku, která představuje Ježíšovy ruce, kde vložíme kolečka se jmény našich nejdražších, a za které se chceme modlit. Po předání dětí se společně modlíme růženec a poté ukončujeme setkání zpěvem.

Krátce z historie vzniku MM:

Hnutí MM vzniklo v Anglii v listopadu 1995 z touhy dvou maminek , které se zabývaly postavením dětí ve společnosti a uvědomily si, jak zranitelné děti jsou, jakým nástrahám a svodům musí naše děti čelit (televize, počítače, drogy, nezájem, dětská prostituce atd). Hnutí se rychle rozšířilo do všech koutů světa a skupinky jsou dnes ve více než 105 zemí světa včetně USA, Číny, Ruska, Francie, a jen v České republice každoročně přibývá okolo 70 skupinek. Společným cílem skupinek matek je ochránit děti modlitbou. Toto hnutí má souhlas, podporu a požehnání křesťanských vůdců všech denominací.

Hnutí MM má své centrum v Brně. Kontakty: www.modlitbymatek.cz

Modlitba:

Pane Ježíši, přicházím před tebe jako matka.

Prosím, abys žehnal mým dětem a všem dětem na celém světě.

Děkuji ti za naše děti, jsou pro nás drahocenným darem.

Pomoz nám ,Pane, vždycky si to připomínat, zvlášť když jsou v těžkostech.

Pane, vždyť žijí ve světě plném násilí, ve světě, který tě vždy neuznává,

ve světě, kde se mohou stát terčem posměchu, když vyznají, že v tebe věří.

Pomoz jim, aby byly silné, Pane.

Pomoz nám poznat, že ty jsi stále s námi, že s námi sdílíš radost i bolest,

jsi s námi, když se smějeme a pláčeš s námi v bolestech.

Prosíme tě, dej nám milosti, které potřebujeme, abychom naplnily záměr, který

máš s naším životem a splnily své povinnosti v rodinách.

Ty jsi Všemohoucí Bůh, ty můžeš věci změnit.

Obracíme se k tobě s důvěrou a láskou, protože víme, že odpovíš na naše prosby.

Chceme si vždy připomínat, jak velmi miluješ nás a naše děti, a že nás povzbuzuješ,

abychom ti odevzdaly své problémy.

Amen