Ministranti

V současné době má farnost 7 aktivních ministrantů, chlapců, ve věku 10 až 22 let.

Co vlastně slovo ministrant znamená?

Ministrant je světský služebník, který napomáhá knězi během bohoslužby. Pojem se používá zejména v rámci římskokatolické církve.

Každý ministrant by měl projít přípravným obdobím, ve kterém se připravuje na svůj první ministranský slib.

Při slibu položí pravou ruku na oltář a řekne:

JÁ ..............., DĚKUJI PÁNU JEŽÍŠI KRISTU

ZA MILOST POVOLÁNÍ DO SLUŽBY MINISTRANTA

A SLIBUJI, ŽE BUDU SVÉ POVINNOSTI KONAT HORLIVĚ,

ZBOŽNĚ A RADOSTNĚ, K CHVÁLE BOŽÍ A K PROSPĚCHU

NAŠÍ FARNÍ RODINY. AMEN

Po složení slibu je ministrant přijat do služby.

Jsme rádi, že v uplynulých pár letech do služby ministrantů vstoupilo 6 mladých kluků.