Společenství

Modlitby matek: každou středu od 20h, farní kostel, boční vchod.

Tato farní společenství nejsou uzavřená a navštívit ji mohou

maminky, tatínci nebo děti, pokud mají zájem o společnou modlitbu.

Biblické hodiny na faře v Nedakonicích

Pravidelná pondělní setkání na faře nad texty Písma svatého

pod vedením P. Josefa Rýznara

během prázdnin se biblické hodiny nekonají, sledujte ohlášky

Manželská setkání

sledujte ohlášky