Pravidelné bohoslužby

Pondělí : léto - 18:30 hod.

             zima -17:30 hod.

Čtvrtek : léto  -18:30 hod. 

             zima -17:30 hod.

             každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci je dětská mše

Neděle: 10:30 hod.

             každou neděli v měsíci latinská mše sv. v 7:15 hod.

změna vyhrazena.           

Nedělní ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB Kostelany 9.6.-16.6. 2024.doc