Modlitby Dětí

děti se schází každou první středu v měsíci v 17h ke společné

modlitbě růžence, který obětují za své rodiče.

Růženec se děti modlí ve farním kostele (boční vchod).