SPOLEČENSTVÍ

 

Modlitby matek:  každou středu od 20h, farní kostel, boční vchod.

                               informace na   annapavlova@email.cz

 

Modlitby dětí:      každá první středa v měsíci od 17h, farní kostel,

                              boční vchod, děti se modlí modlitbu růžence za

                              své rodiče.

 

Tato farní společenství nejsou uzavřená a navštívit ji mohou

maminky, tatínci nebo děti, pokud mají zájem  o společnou modlitbu. 

 

Biblické hodiny na faře v Nedakonicích

 

Pravidelná pondělní setkání na faře nad texty Písma svatého

pod vedením P. Josefa Rýznara

během prázdnin se biblické hodiny nekonají, sledujte ohlášky

 

Manželská setkání

sledujte ohlášky