Dopis

20.07.2011 00:00

 

Veřejná sbírka na opravu farního kostela

20.července 2011

Vážení spoluobčané, milí farníci kostelanští,

srdečně Vás všechny zdravím a vyprošuji každému z vás i vašim blízkým hojnost Božího požehnání.

Před vánočními svátky jsem měl možnost pozdravit vás prostřednictvím Kostelanského hlásku. Pokud si vzpomínáte, mluvil jsem tam o blížícím se významném výročí pro naši farnost. V příštím roce si totiž připomeneme 100. výročí jejího trvání. Bylo velikým přáním farníků, aby při této příležitosti byla provedena celková oprava našeho farního kostela. Vy, kteří chodíte kolem, dobře víte, že kostel po opravě přímo volá. Poslední větší opravy byly totiž provedeny před více než dvaceti lety a navíc byl kostel poničen spodní vodou při povodních v roce 1997.

Již na letošní rok byla naplánována první etapa oprav. Začátkem května ochotní farníci oklepali spodek vnitřních omítek kostela poničených vlhkostí. Během prázdnin budou tyto omítky nahrazeny novými opět svépomocí farníků. V těchto dnech, jak jste si jistě všimli, začala celková oprava fasády kostela. V letošním roce ještě plánujeme provést odvodnění kostela a nové nátěry obou věží. Tyto opravy naplánované pro letošní rok si vyžádají investici převyšující 500.000,- Kč.

Navíc bude třeba v dalších letech v opravách pokračovat. Postupně by mělo dojít k výměně oken, k novému vydláždění kostela, k výmalbě kostela, k opravě varhan… Nejsme schopni všechny tyto opravy financovat jen za pomoci sbírek, které každou neděli konáme v kostele. Po poradě s pastorační a ekonomickou radou farnosti bylo proto dohodnuto požádat o uspořádání veřejné sbírky na opravu kostela. Tato sbírka byla Zlínským krajem povolena na období od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2013. Pro tuto sbírku byl zřízen zvláštní účet a také bude prováděna pomocí pokladniček, a to tím způsobem, že během následujících dvou let vás několikrát navštíví zástupci farnosti s pokladničkami a poprosí vás o dobrovolný finanční dar na opravu kostela. Bude se to dít podobnou formou jako při tříkrálové sbírce.

Tímto způsobem chceme oslovit i občany, kteří třeba nejsou pravidelnými návštěvníky kostela, ale není jim lhostejný stav této dominanty obce. Nepovažujte prosím tuto sbírku za nějaké obtěžování, ale otevřete svá srdce i ruce pro podporu tohoto dobrého díla. To, co dáte, dejte svobodně a nezištně, protože, jak říká Písmo sv.: „Radostného dárce miluje Bůh“. Nikdo z vás není nucen a jistě většina z vás není schopna darovat nějakou vysokou částku. Budeme vděčni za každý, byť maličký, dar daný s láskou.

Děkuji vám všem za pochopení a předem vyslovuji poděkování za každou podporu dobrého díla, které se v naší obci rodí. Ze srdce každému z vás žehnám a myslím na vás.

Váš

P. Josef Rýznar, duchovní správce

 

Finanční dary je možno také posílat na účet veřejné sbírky pro opravu kostela:

244608661/0300

První sbírka do pokladniček proběhne ve dnech 28. až 31. července 2011.